Screening risico voet

screening risico voet

Het is van groot belang om een voetscreening uit te voeren om vroegtijdig te ontdekken of er risicofactoren bestaan voor het ontstaan van een wond of drukulcus aan de voet van iemand met diabetes en reuma. Het doel van een screening is het tijdig opsporen van risicovoeten. In de praktijk is het zo dat deze screening al vaak gedaan is door uw podotherapeut.

Wat wordt er gescreend?

  • Tijdens de screening wordt u getest op uw oppervlakkige gevoel door middel van een monofilament èn op het diepere gevoel door middel van een stemvork.
  • Er wordt gekeken of de doorbloeding nog goed is door middel van palpatie.
  • De temperatuur van uw onderbenen en voeten wordt gemeten.
  • Uw schoenen worden geïnspecteerd. Deze worden bekeken op oneffenheden, de juiste maat en slijtage.
  • Sokken worden bekeken op naden die kunnen gaan irriteren op de huid.
  • Er worden 4 blauwdrukken van uw voeten gemaakt. Hierbij kan bekeken worden of er overbelasting/druk is en eventuele standafwijkingen.

Na de screening wordt dit met u doorgenomen en worden eventuele adviezen met u besproken. Bij een eventueel risico wordt in overleg met u een verwijzing gestuurd naar uw huisarts, podotherapeut of de praktijkondersteuner.